Blahoželáme, pán primátor
18. 1. 2023

ebsky1

Ing. Ladislav Ebský oslávil 16. januára krásne okrúhle jubileum. K 80. narodeninám gratuloval bývalému primátorovi Michaloviec aj ten súčasný.

V roku 1980 sa Ladislav Ebský stal riaditeľom Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Už vtedy sa v nemalej miere pričinil o rozvoj mesta, ktoré bolo viackrát vyhodnotené ako víťaz v súťaži Kúpeľných a rekreačných miest Slovenska. Za jeho zásluhy mu bola v tom období udelená Plaketa za rozvoj mesta Michalovce. V rokoch 1994 – 1999 zastával post primátora Michaloviec. Jeho zásluhy na rozvoji športu v meste dokazuje dlhoročné funkcionárske pôsobenie vo viacerých športových kluboch. Podieľal sa aj na rozvoji vysokého školstva v Michalovciach. V roku 1995 sa stal predsedom Správnej rady Nadácie prof. Čolláka, neskôr bol predsedom dozornej rady tejto nadácie, ktorá bola založená za účelom podpory a zabezpečenia vysokoškolského štúdia na pobočke Podnikovo-hospodárskej fakulty EÚ v Bratislave v meste Michalovce. Ladislav Ebský bol aj pri zriadení druhej pobočky vysokej školy v Michalovciach, ktorou bola Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2001 pôsobil v Slovenskej správe ciest. V komunálnych voľbách 2002 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. Aktívne sa zapájal do práce mestského zastupiteľstva.

V roku 2004 mu bola udelená Cena mesta za dlhoročné zásluhy na rozvoji mesta, rozvoj vysokého školstva a rozvoj športu v Michalovciach. V období rokov 2014 – 2018 bol členom Komisie pre územný plán a miestny rozvoj Mestského zastupiteľstva Michalovce. Návšteva športových podujatí na území mesta patrila v minulosti a rovnako aj v súčasnosti medzi jeho „občianske“ povinnosti. Napriek svojmu veku je aj v súčasnom období  aktívny pri rozvoji športu v Michalovciach. Srdcom vždy bol a bude hrdým Michalovčanom.
 

rr