Baby basketbal v materských školách
14. 4. 2020

Basketbalový klub 1.BK Michalovce opäť podporuje v školskom roku 2019/2020 pohybovú  prípravu detí. Organizuje pre deti jedenkrát do týždňa krúžok baby basketbalu. K IV. a XIII. materskej škole pribudla v tomto roku aj XXII MŠ. Celkovo sa krúžkov zúčastňuje 42 detí. Pravidelným športovaním sa snažíme vybudovať pozitívny vzťah k športu a pohybu. Pod dozorom trénerov si deti osvojujú dribling, prihrávky aj streľbu na mini basketbalový kôš. Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na www.1bkmi.sk

1.BK Michalovce