Aktuálne opatrenia mesta
17. 3. 2020

Usmernenia a odporúčania na zabránenie šírenia koronavírusu COVID 19

Tlačová správa, 16. marca 2020.

V súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) pre riešenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu Mesto Michalovce prijalo už v piatok 13. marca viacero usmernení a odporúčaní na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 v podmienkach mesta Michalovce.

Z týchto opatrení pripomíname, že je aj naďalej nevyhnutné rešpektovať a dodržiavať všetky protiepidemiologické, príp. karanténne opatrenia. Žiadame všetkých obyvateľov, aby sa aj naďalej zdržiavali na verejných priestranstvách či v nákupných centrách iba v nevyhnutne potrebný čas s ochranným rúškom na tvári. Zároveň odporúčame obyvateľom, aby si vytvárali zásoby iba v nevyhnutnej miere, čím budeme spoločne predchádzať zbytočnej panike a niektorým nedostatkovým tovarom.

V pondelok 16. marca zasadal Krízový štáb mesta Michalovce, ktorý prijal ďalšie opatrenia a usmernenia počas tejto mimoriadnej situácie. Dotýkajú sa cestovania mestskou hromadnou dopravou, cestovania taxíkmi a využívania detských ihrísk a vstupujú do platnosti zajtra, 17. marca.

Od 17. marca budete môcť cestovať mestskou hromadnou dopravou v Michalovciach len s rúškom na tvári, sadať si budete môcť až do piateho sedadla po ľavej a pravej strane za vodičom. Zároveň vás informujeme, že spoje budú redukované na víkendový režim a vynechané budú tzv. nákupné spoje. Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy zároveň zabezpečí spoje k najväčším zamestnávateľom v meste. Autobusy sú pravidelne dezinfikované, čím sú chránené pred vírusmi a baktériami.

Krízový štáb na svojom zasadnutí vydal odporúčanie pre taxislužby, aby svojich zamestnancov upozornili na nosenie ochranných prostriedkov vo forme rúšok a rukavíc a aby vodiči upozorňovali svojich klientov na používanie ochranných prostriedkov počas jazdy taxíkom.

V súvislosti s detskými ihriskami platí zákaz využívať športové areály základných, stredných a materských škôl. Rodičom sa taktiež neodporúča využívať detské ihriská v mestských častiach a na sídliskách po dobu trvania mimoriadnej situácie.

V prípade, že budú prijaté ďalšie opatrenia, budeme vás o nich informovať.