Ako sme oslávili Deň vody
1. 4. 2021

8 Ako sme oslavili deň vody (2).JPG

Voda je zázrakom prírody, naším najväčším bohatstvom, prvoradou potrebou pre život človeka a iných živočíchov a rastlín našej planéty. V Materskej škole, Okružná 19 v Michalovciach nám záleží na tom, aby mali deti základy environmentálneho cítenia. Súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu je dôraz na environmentálnu výchovu, ktorá je aj hlavným zameraním našej materskej školy.

Ak chceme, aby deti pochopili význam vody, najprv im musíme priblížiť, kde všade je potrebná a čoho všetkého je súčasťou. Zážitkovým učením prostredníctvom pútavých aktivít sme zapojili deti do hier a pokusov s vodou, vysvetlili im prírodné i fyzikálne javy, ktoré si mohli prakticky overiť v interiérových i exteriérových aktivitách. Deti sa prostredníctvom prezentácie oboznámili s kolobehom vody. Vo vytvorených centrách s vodou experimentovali. Hravou formou sa učili zodpovednosti za dôsledky nesprávneho konania vo vzťahu k prostrediu. V aktivitách vo vonkajšom prostredí ochranárskymi činnosťami získali nové skúsenosti v ochrane prírody, že sa môžu takisto podieľať na ochrane vôd a záchrane vodných živočíchov. Zasúťažili si aj v pohybových aktivitách.

Veríme, že práve takýmto celostným prístupom prostredníctvom projektového učenia aktívne prispejeme k tomu, aby deti pochopili dôležitosť ochrany vôd v prírode, a súvislosť s tým, aby sme mali dostatok zdravej pitnej vody.

 

Renáta Paľová