Ak sa nezúčastním plošného testovania
29. 10. 2020

Ak sa nezúčastním plošného testovania:

- voľne sa môžete pohybovať v noci od 1:00 h. do 5:00 h.

- môžete ísť na nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, kozmetiky a iného drogériového tovaru

- môžete ísť nakúpiť krmivo a ďalšie potreby pre zvieratá

- môžete zabezpečiť starostlivosť o deti

- tiež môžete zabezpečiť starostlivosť o domáce zvieratá

- môžete ísť natankovať do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska

- môžete ísť pomôcť zabezpečiť základné potreby pre inú osobu (tzv. susedská výpomoc)

- môžete ísť do zdravotníckeho zariadenia na neodkladné lekárske vyšetrenie alebo preventívnu prehliadku, vrátane sprevádzania blízkej osoby

- môžete ísť na vykonanie PCR testu alebo antigénového testu

- môžete ísť na pohreb blízkej osoby

- môžete ísť na sobáš a uzavrieť manželstvo

- môžete ísť na krst

- dovolené je postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný

- vyvenčiť domáce zviera do 100 metrov od miesta pobytu

- môžete ísť postarať sa o hospodárske zvieratá

- povolená je cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov a do škôlky

- povolená je cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy

- cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencii

- cesta do práce nie je umožnená, zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom

- v každom prípade nezabúdajte na dôležité pravidlo R-O-R (rúško-odstup-hygiena rúk)