79. výročie horskej bitky
27. 10. 2023

13 KDO Dukla (2).jpg

Odbojári Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblO SZPB) Michalovce 6. októbra oslávili 79. výročie Karpatsko-duklianskej operácie priamo v srdci odohrávania sa bojov položením venca pri pamätníku hrdinov 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR Ludvíka Svobodu. Po skončení krátkeho programu, v ktorom odzneli hymny Poľska, Českej republiky a Slovenska, sa prihovorili predstavitelia Ministerstva obrany SR a verejnej správy. Považujeme za poburujúce, že SZPB nebol ani spomenutý, jeho predseda nedostal možnosť vystúpiť a ani jeden z hovoriacich ho neprivítal.

Následne sme po presune do Svidníka položili veniec pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a odovzdali sme Pamätný list a vecný dar predsedovi SZPB Viliamovi Longauerovi, ďalej dlhoročnému riaditeľovi svidníckeho vojenského múzea Jozefovi Rodákovi a členovi ZO SZPB MI Martinovi Fedorkovi pri príležitosti 79. výročia Dňa hrdinov Dukly a k ich nedávnym  životným jubileám, J. Rodák 80 rokov, doc. Longauer 79 rokov a M.Fedorkovi pri príležitosti 74. narodenín.

Nasledovalo položenie venca k pamätníku na Cintoríne padlých vojakov Červenej armády vo Svidníku. Po vykonanom akte sme si spoločne s delegáciou ÚR SZPB a Prešovskou oblastnou organizáciou zaspievali bojovú pieseň Aleksandrovcov, ktorá dodávala bojujúcim vojskám silu a odvahu.

Akciu pietneho aktu 79. výročia KDO – Dukla sa podarilo uskutočniť za finančnej pomoci mesta Michalovce, za čo vyjadrujú poďakovanie odbojári okresov Michalovce a Sobrance.
 

Ing. Marián Lukáč, tajomník OblO SZPB MI