VZN 200/2018

Číslo VZN: 200/2018

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.200/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019

Dátum zverejnenia: 14.12.2018 9:14

 

Stav: platné

Platnosť: od 1.1.2019

 
 

Súbor: vzn_2018_200.pdf Stiahnuť súbor