VZN 195/2017

Číslo VZN: 195/2017

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 195 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018

Dátum zverejnenia: 4.9.2018 14:46

 

Stav: neplatné (zrušené)

Platnosť: od do 31.12.2018 23:59

 
 

Súbor: vzn_195_20171.pdf Stiahnuť súbor