VZN 185/2016

Číslo VZN: 185/2016

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.184 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Dátum zverejnenia: 9.11.2017 11:03

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_185_2016.pdf Stiahnuť súbor