VZN 181/2015

Číslo VZN: 181/2015

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 181 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017 9:32

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_181_2015.pdf Stiahnuť súbor