VZN 180/2015

Číslo VZN: 180/2015

Popis:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.180 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodatok č.1

Dátum zverejnenia: 9. 11. 2017 9:24

 

Stav: neplatné (zrušené)

 
 

Súbor: vzn_180_2015.pdf Stiahnuť súbor