003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce

Číslo VZN: 003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce

Popis:

Vydané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SRč. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Dátum zverejnenia: 6. 12. 2017 12:20

 

Stav: platné

 
 

Súbor: pravidla_rozpoctoveho_hospodarenia_mesta_michalovce.pdf Stiahnuť súbor