002) Dodatok č. 1 - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce

Číslo VZN: 002) Dodatok č. 1 - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce

Dátum zverejnenia: 29. 11. 2019 8:32

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 12. 2019

 
 

Súbor: dodatok_c._1_zasady_20191127.pdf Stiahnuť súbor