Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
001) Štatút Mesta Michalovce
Plné znenie štatútu
statut_mesta_plne_znenie_februar_20181.pdf stiahnuť platné