ZO Pláne - zriadenie SR6 a kábla NN

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Michalovce, ZO Pláne - zriadenie SR6 a kábla NN". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

14.5.2019 9:10