Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

6.12.2018 13:49