Zmena hraníc poľovného revíru (PR) Laborec Michalovce

Okresný úrad Michalovce zverejňuje oznámenie rozhodnutia "Zmena hraníc poľovného revíru (PR) Laborec Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

8. 10. 2019 23:20