Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a nariadenie ústneho pojednávania vo veci "Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.3.2018 16:07