Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska

Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk "Michalovce – Základná škola Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového ihriska".

24. 4. 2020 12:01

 

Súbory / prílohy