Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie

Mesto Michalovce zverejňuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, vydané v zisťovacom konaní vo veci "Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - rozšírenie". Bližšie informácie nájdete v priložšnom súbore.

6.3.2019 16:09