VZN č. 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce

Mesto Michalovce zverejňuje "Všeobecné záväzné nariadenie č. 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

2. 12. 2019 14:00