VZN č. 201/2019

Mesto Michalovce zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201/2019 zo dňa 14.5.2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

16.5.2019 9:11