Výťahy - rekonštrukcia, Jána Hollého 52, Uralská 6

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Výťahy - rekonštrukcia B8 Východ, Michalovce, Jána Hollého 52, Uralská 6". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

6.3.2019 16:04