Výmena výťahov na ul. Rázusa č. 2, 4, 6, 8

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Výmena výťahov na bytovom dome A-7 na ul. Rázusa č. 2, 4, 6, 8, súpisné číslo 1848, Michalovce".

13. 2. 2020 22:18

 

Súbory / prílohy