Výmena lanového osobného výťahu, Nad Laborcom 26,28,30

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Výmena lanového osobného výťahu v existujúcej budove LC DoubleSpace 550 Michalovce, Nad Laborcom 26,28,30".

13. 2. 2020 21:52

 

Súbory / prílohy