Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019

Mesto Michalovce zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

5.9.2019