Verejný vodovod a kanal. Ul. agátová

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, zverejňuje oznámenie o začatí stavebného
konania a o nariadení ústneho konania -  Vyhláška  - Verejný vodovod a kanal. Ul. agátová.

13.8.2019 10:29