Územné rozhodnutie: Ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby vo veci "ul. Prof. Hlaváča rekonštrukcia verejného vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

24. 1. 2018 22:23