Územné rozhodnutie: Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje územné rozhodnutie vo veci "Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

24. 1. 2018 22:38