Ul. Višňová - Úprava TS14, VN a NN

Východoslovenská distribučná a.s., Košice zverejňuje oznámenie verejnou vyhláškou o realizácii stavby "Michalovce, ul. Višňová - Úprava TS14, VN a NN". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1
Príloha č.2

5.12.2018 9:48