Ul. Kapušianska - úprava NN a DP

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Michalovce, Ul. Kapušianska - úprava NN a DP, Michalovce, Kapušianska". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

11.9.2019 23:43