Učitel'ka Materskej školy Fr. Král'a 78, Školská 2, Leningradská 1

Primátor Mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: "Učitel'ka Materskej školy v Michalovciach, Fr. Král'a 78 učitel'ka Materskej školy v Michalovciach, Školská 2 učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

4.7.2019 11:02