Telekomunikačná stavba

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu vo veci "Telekomunikačná stavba". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

9.10.2018 15:00