Stredisko výroby asfaltových zmesí

Mesto Michalovce, Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja zverejňuje správu o hodnotení navrhovanej činnosti vo veci "Stredisko výroby asfaltových zmesí". Bližšie informácie nájdete v priložšnom súbore.

Príloha č.1

15.5.2019 10:50