Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Stavebné úpravy bytu č. 2 na 8. p Michalovce, Jilemníckeho 54". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

8.3.2018 9:37