Sladovňa, a.s., Močarianska 14, Michalovce

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje žiadosť o stavebné povolenie. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.4.2018 12:49