Rozhodnutie - Zimné záhrady č. 1 a č. 4 na streche bytového domu L3 Michalovce, Saleziánov 1283/6

Mesto Michalovce zverejňuje Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby vo veci Zimné záhrady č. 1 a č. 4 na streche bytového domu L3 Michalovce, Saleziánov 1283/6.

29. 6. 2020 12:56

 

Súbory / prílohy

Názov
Rozhodnutie