Riaditeľ/ka základnej školy

Primátor mesta Michalovce vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie "Riaditeľ/ka Základnej školy T. J. Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce, Základnej školy, J. A. Komenského 1, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.8.2019 8:24