Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome, ul. Moskovská 3880/10

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Lokalita

GPS:
N 48.747378511590476 / E 21.93063861571045

11.6.2018 14:42