Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia výťahu v bytovom dome A/G, ul. Moskovská 3880/10, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15. 1. 2018 8:08