Rekonštrukcia strechy - II. ZŠ Ul. Jána Švermu

Mesto Michalovce zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk "Michalovce – II. ZŠ Ul. Jána Švermu 6 – SO 03 – Telocvičňa – Rekonštrukcia strechy". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Príloha č.1 (ZIP)
Príloha č.2 (ZIP)
Príloha č.3 (PDF)
Príloha č.4 (ZIP)

10. 9. 2019 9:18