Rekonštrukcia bytu na ulici Kpt. Nálepku 1065/4

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Rekonštrukcia bytu č. 7, 1. podlažie, vchod 4-sekc.B, na ulici Kpt. Nálepku 1065/4, Michalovce". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

8. 11. 2019 11:34