Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Ul. Moskovská, Minská

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Ul. Moskovská, Minská". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

8.11.2018 15:06