Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Ul. Kyjevská

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Ul. Kyjevská". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

7.11.2018 15:29