Prístrešok kontajnerového stanoviska

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístrešok kontajnerového stanoviska na ulici Okružná 26, blok I2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

13.9.2018 11:52