Prístavba závesných balkónov, M. Rázusa 2

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie vo veci "Prístavba závesných balkónov, Michalovce súp. č. 1848, M. Rázusa 2". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

11.6.2019 11:20