Prístavba obchodného centra Zemplín

Mesto Michalovce, Stavebný úrad zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Prístavba obchodného centra Zemplín v Michalovciach". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.2.2019 10:01