Priamy prenájom časti pozemku na sídlsku SNP

Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku na sídlsku SNP v Michalovciach, o výmere 100 m2, za účelom riešenia technickej infraštruktúry, umiestnenia balkóna a zeleň k obytnému bloku A-7. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

5. 2. 2018 9:48