Priamy prenájom časti pozemku na Námestí osloboditeľov

Mesto Michalovce zverejňuje zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku v k. ú. Michalovce, na Námestí osloboditeľov  v Michalovciach, o výmere 15 m2 za účelom osadenia ochranných prvkov záhradnej architektúry  na uloženie kontajnerových nádob. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

5. 2. 2018 9:54