Prerušenie distribúcie elektriny

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce sa uskutoční

dňa 08. októbra 2019 od 07:30 h do 18:00 h

V uvedenom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Michalovce v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

  • ul. Staničná č.d. 3

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodávka elektriny pre dané odberné miesto z dôvodu plánovaných prác.

11.9.2019 15:49